Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỦY SẢN

 

Số:    /TB-THTS-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

 

Căn cứ Thông báo số 6252/TB-BNN-VP ngày 31/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2014,

Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản thông báo:

Thời gian nghỉ Tết: Cán bộ, giáo viên và công nhân viên (CBGVCNV) Trường nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 từ ngày 28/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014 (từ 28 Tết đến mùng 06 Tết ÂL).

Thời gian đi làm bù: Thứ bảy, 25/01/2014 và 08/02/2014.

Phòng HC-TC tổ chức vệ sinh khuôn viên Trường, treo cờ, băng rôn; tham mưu phân công trực lãnh đạo cơ quan, tiếp khách đến thăm, chúc Tết; thực hiện chế độ cho các diện chính sách của Trường; phối hợp phòng TC-KT dự trù kinh phí chi thưởng Tết, họp mặt đầu năm, họp mặt đầu năm, bánh mứt cho ca trực Tết.

Phòng QT-ĐS lập kế hoạch kiểm tra, tu bổ hệ thống điện, nước, đảm bảo hoạt động tốt trong các ngày nghỉ; phân công trực bảo vệ, PCCC… đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan; phối hợp các đơn vị niêm phong phòng làm việc, phòng thí nghiệm, xưởng.

            Các khoa: niêm phong đến hết ngày 25/01/2014 (thứ bảy);

            Các phòng, ban: niêm phong đến hết ngày 27/01/2014 (thứ hai).

            Việc mở niêm phong sau Tết ở các đơn vị phải được lập biên bản giữa Trưởng đơn vị, bảo vệ cơ quan và phòng QT-ĐS.

Phòng Công tác học sinh phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường tổ chức cho học sinh không về quê vui Tết tại Trường vui tươi, an toàn.

Các Trưởng đơn vị thông báo đầy đủ, kịp thời nội dung trên đến toàn thể CBGVCNV trong đơn vị để biết và thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:     

- Niêm yết bảng thông báo;

- Lưu: VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

đã ký 

 

 

 

Phòng HC-TC

 

Tin bài khác