Chi bộ Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 28/12/2021 Chi bộ Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thanh Hiền vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020)

Căn cứ Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 16/6/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) và Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU ngày 16/6/2020 Công tác tuyên truyền Quý III năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết

Ngày 02/7/2020, tại Hội trường Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; Tuyên dương gương điển hình tiên tiến 05 năm 2015 - 2019 và điển hình thực hiện chỉ thị 05 giai đoạn 2019 - 2020; Thông tin thời sự quý II năm 2020.

Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản làm lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 29/7/2019 Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7 năm 2019. Tại cuộc họp, Chi bộ công bố quyết định kết nạp đảng chính thức cho đồng chí Đỗ Đậu Thi Thơ. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Hải Sơn vào hàng ngủ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ trường Trung cấp Thủy sản, Chi ủy trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/05/2019. Chương trình tham quan cũng là dịp học tập và làm theo phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ.

Tin bài khác