Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
 
Căn cứ Công văn số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động
 Thương binh và Xã hội
v vic nghTếtÂm lịch năm 2017 đi vi cán b, công chc, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản thông báo:
1.    Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu2017:
- Giáo viên nghỉ từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 11/02/2017 (tức là từ ngày 26/12 đến hết ngày 15/01 ÂL).
- Cán bộ, công nhân viên nghỉ từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức là từ ngày 29 Tết đến hết ngày 05 Tết ÂL).
2.    Phòng Hành chính - Tổ chức: Tham mưu phân công trực lãnh đạo cơ quan, tiếp khách đến thăm, chúc Tết; thực hiện chế độ cho các diện chính sách của Trường.
3.    Phòng Tài chính - Kế toán: Dự trù kinh phí chi thưởng Tết, phối hợp tổ chức họp mặt cuối năm, họp mặt đầu năm.
4.    Phòng Quản trị - Đời sống: Tổ chức vệ sinh khuôn viên Trường, treo cờ, băng rôn, kiểm tra hệ thống điện, nước, PCCC, phối hợp các đơn vị niêm phong phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng, phân công trực bảo vệ, PCCC… đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
5.    Phòng Đào tạo: Thông báo lịch học trước và sau Tết âm lịch đến học sinh.
6.    Phòng Công tác học sinh phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường tổ chức cho học sinh không về quê vui Tết tại Trường vui tươi, an toàn.
7.    Các đơn vị sắp xếp hồ sơ, vệ sinh phòng làm việc, kiểm tra, đảm bảo an toàn cháy nổ, phối hợp phòng Quản trị - Đời sống niêm phong nơi làm việc do đơn vị quản lý.
Thực hiện niêm phong đến hết ngày 25/01/2017 (thứ năm). Việc mở niêm phong sau Tết ở các đơn vị phải được lập biên bản giữa Trưởng đơn vị, bảo vệ cơ quan và phòng Quản trị - Đời sống./.

 Nơi nhận:     

- Niêm yết bảng thông báo;

- Lưu: VT.

 

 Q. HIỆU TRƯỞNG

 đã ký

 

Nguyễn Trọng Ánh Tuyết

 
 

P. HC-TC

 

Tin bài khác