Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)

Ngày 03/02/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh đăng tải để các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện.

Công đoàn Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức họp mặt 8/3

Sáng ngày 08/03/2022 Công đoàn Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM long trọn tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thông báo Hỗ trợ, động viên lực lượng công nhân để thực hiện giản cách theo quy định của TP.HCM

Thực hiện Công văn số 249/CV-ĐUK ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ, động viên lực lượng công nhân để thực hiện giản cách theo quy định của Thành phố Hồ Chí Minh.

Công đoàn Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Phân hiệu tại TP.HCM hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Từ ngày 1/3 đến nay, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Phân hiệu tại TP.HCM trở nên rực rỡ, rộn ràng hơn khi chị em ở các phòng, các khoa mặc áo dài đủ sắc màu, hoa văn đi làm. Tranh thủ sau giờ làm việc, giảng dạy các chị em ra khuôn viên Trường để chụp ảnh kỷ niệm nhằm lan tỏa tinh thần hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài " năm 2021. http://hcm-nbac.edu.vn//lKlilml-lKlyl/TinTuc/__2021/Ttin544-TuanleAodai-1.JPG

Công đoàn Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM phát động Tuần lễ Áo dài Việt Nam

Thực hiện công văn số 20/CĐN ngày 24/02/2021 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc tổ chức Tuần lễ Áo dài. Ban chấp hành Công đoàn Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ Phân hiệu tại TP.HCM khuyến khích công đoàn viên và người lao động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài...

Tin bài khác