Đại hội Công đoàn Thành viên Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM

Ngày 21/3/2023, Phân hiệu Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Thành viên Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM tổ chức họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Sáng ngày 08/03/2023, Công đoàn Thành viên Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM tổ chức họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chương trình có sự tham gia của toàn thể nữ công đoàn viên Phân hiệu và đại diện Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Trưởng/Phó Phòng Khoa tại Phân hiệu

Công đoàn Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức tham quan chào mừng 20/10

Ngày 15/10/2022, Công đoàn Phân hiệu Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tham quan du lịch tại Phước Hải nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)

Ngày 03/02/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh đăng tải để các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện.

Công đoàn Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức họp mặt 8/3

Sáng ngày 08/03/2022 Công đoàn Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM long trọn tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tin bài khác