Đoàn Thanh niên Phân hiệu tổ chức phát quà Tết cho Đoàn viên, HSSV mừng xuân 2022

Tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên Phân hiệu trong năm 2021. Đồng thời, bày tỏ tình cảm chia sẻ vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên Phân hiệu đối với đối tượng HSSV. Thông qua hoạt động, giáo dục đoàn viên thanh niên và HSSV phân hiệu về truyền thống anh hùng, tạo sự gắn bó giữa cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và các bạn HSSV.

Ngày 27/01/2022, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM phối hợp với Đoàn Khối Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trao quà Tết cho những Đoàn viên, Thanh niên và HSSV của Phân hiệu có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid -19 không có điều kiện về quê đón Tết hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh xa Thành phố, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 hoặc không có điều kiện về quê đón Tết.

Đoàn Thanh niên phân hiệu

 

Tin bài khác