Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Từ ngày 03/04 đến ngày 10/04/2021 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Phân hiệu tại TP.HCM tham gia tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Đây là hoạt động thường niên do Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh tổ chức.

Chi bộ Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 10/03/2021, Chi bộ Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Ngô Huỳnh Diệu Anh. Quần chúng Ngô Huỳnh Diệu Anh là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại TP.HCM, trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi HSSV đi học trở lại

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Trung tâm, Tổ phòng chống dịch COVID và Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi HSSV đi học trở lại. Sáng ngày 01/3/2021, Toàn bộ HSSV tại phân hiệu thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, thực hiện khai báo y tế (một số trường hợp đã thực hiện khai báo y tế online), kiểm tra thân nhiệt và rửa tay trước khi vào trường.

Thông báo tuyển dụng của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu TP.HCM

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau: Giảng viên các ngành: Công nghệ Thông tin, Máy tàu thủy, Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt, Điện công nghiệp - dân dụng, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản; Nhân viên Thủ quỹ...

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Đại hội Công chức viên chức

Ngày 29/01/2021, Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM đã tổ chức Đại hội Công chức viên chức. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua một số quy chế, quy định về các hoạt động của Trường. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Tin bài khác