THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ >> Tra cứu tài liệu

Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Chủ biên: Nguyễn Đức Lượng

Bài tập Kỹ thuật nhiệt

Chủ biên: Bùi Hải

Chương trình đào tạo trung cấp ngành chế biến và bảo quản thủy sản

Chủ biên: Khoa Chế biến và BQ TS

Nuôi và quản lý sức khỏe cá Mú

Chủ biên: Bộ Thủy sản

Kỹ thuật nuôi cá biển

Chủ biên: Nguyễn Văn Trai

Chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông ngành Điện công nghiệp và dân dụng

Chủ biên: Khoa Cơ điện lạnh - máy tàu

Giáo trình Cơ Kỹ thuật

Chủ biên: Nguyễn Quang Tuyến

Gióa trình tiền tệ ngân hàng

Chủ biên: Phan Chung Thủy

Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm

Chủ biên: Phạm Xuân Vượng

Bảo vệ Rowle và tự động hóa

Chủ biên: Nhiều tác giả

Giáo trình điện từ cơ bản

Chủ biên: Nhiều tác giả

Giáo trình An toàn điện và bảo hộ lao động

Chủ biên: Khoa điện - Đại học Bách khoa

Giáo Trình Công trình và trang thiết bị NTTS

Chủ biên: Lê Văn Thích

Cẩm nang nuôi Tôm chân trắng

Chủ biên: Nhiều tác giả

Bệnh của Tôm nuôi và biện pháp phòng trị

Chủ biên: Bùi Quang Tề