Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi HSSV đi học trở lại

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Trung tâm, Tổ phòng chống dịch COVID và Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi HSSV đi học trở lại. Sáng ngày 01/3/2021, Toàn bộ HSSV tại phân hiệu thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, thực hiện khai báo y tế (một số trường hợp đã thực hiện khai báo y tế online), kiểm tra thân nhiệt và rửa tay trước khi vào trường.

Đoàn Thanh niên

 

Tin bài khác