Văn phòng phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM

Văn phòng Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM (trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Phòng Tổ chức, Hành chính và Phòng Quản trị đời sống).

Danh sách Quy chế, Quy định của Trường

Danh sách Quy chế, Quy định của Trường

Dự thảo văn bản của Trường

Dự thảo văn bản của Trường

Các văn bản hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động đào tạo

Các văn bản hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động đào tạo


Thông báo mời dự lễ 20/11 và 30 năm thành lập Trường Trung học Thủy sản

Trường Trung học Thủy sản tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 30 năm thành lập Trường (1986 - 2016). Thời gian: 08g30 ngày 18/11/2016. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Trung học Thủy sản.
Trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và cựu học sinh về dự Lễ kỷ niệm.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Phòng Hành chính - Tổ chức, ĐT: 08.38750349
- Phòng Công tác học sinh, ĐT: 08.38754746
- Cô Trần Thị Thu Bình, Phó hiệu trưởng, ĐT: 0919553469
- Thầy Ma Kiên Ích, Trưởng phòng CTHS, ĐT: 0918668202
- Thầy Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng HC-TC, ĐT: 0908911079
Thông báo này thay giấy mời./.

Tin bài khác