Một số văn bản quy định về việc tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC HỌP MẶT ÔN LẠI LỊCH SỬ 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Sáng ngày 25/4/2024, Đoàn cơ sở Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đã tổ chức buổi họp mặt nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024).

    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT