Thông báo cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng năm 2022

Ngày 15/6/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 3828/BNN-TCCB về việc cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng năm 2022 do Bộ Nội vụ tổ chức...

Đoàn Thanh niên Phân hiệu tổ chức Chương trình Chào mừng Năm học mới 2023-2024

Chương trình đã diễn ra trong 2 ngày 19 và 25/9/2023 với 2 môn thi đấu Kéo co và Bước chân đoàn kết. Một số hình ảnh của Chương trình...

    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT