Thông tin tuyển sinh văn bằng 2 trình độ Đại học ngành ngôn ngữ Anh

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh Ngành ngôn ngữ Anh trình độ Đại học (văn bằng 2)

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2022

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2022 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THPT Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy, được liên thông lên trình độ Đại học.
Đặc biệt: Sinh viên học Cao đẳng được giảm 20 - 30% học phí
Thời gian đào tạo từ: 2,5 năm.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2022

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2022. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THCS. Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Trường có tổ chức học văn hóa phổ thông cho học sinh tốt nghiệp THCS.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2021

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2021 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THPT hoặc tương đương Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy, được liên thông lên trình độ Đại học.
Đặc biệt: Học sinh Tốt nghiệp THPT có điểm trung bình lớp 10,11,12 từ 7,0 trở lên được giảm 50% học phí
Thời gian đào tạo từ: 2,5 - 3,0 năm tùy theo ngành/nghề đào tạo.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2021

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2021 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên hoặc đang học lớp 10, 11, 12. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề.
Thời gian đào tạo từ: 1 - 1,5 năm tùy theo đối tượng và ngành/nghề đào tạo.

Tin bài khác