Trường Trung học Thủy sản thường xuyên đào tạo các lớp sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên


I. ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

1. Nuôi tôm sú
2. Nuôi tôm thẻ chân trắng
3. Nuôi tôm càng xanh
4. Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
5. Nuôi cá tra, cá basa
6. Chế biến tôm xuất khẩu
7. Chế biến cá tra cá basa đông lạnh xuất khẩu
8. Chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh
9. Chế biến nước mấm
10. Chế biến hải sản khô
11. Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá
12. Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
13. Câu vàng cá ngừ đại dương
14. Thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ
15. Thuyền trưởng tàu cá hạng năm
16. Thuyền trưởng tàu cá hạng tư
17. Máy trưởng tàu cá hạng nhỏ
18. Máy trưởng tàu cá hạng năm
19. Máy trưởng tàu cá hạng tư


II. DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN

1. Nuôi tôm sú
2. Nuôi tôm thẻ chân trắng
3. Nuôi tôm he thương phẩm
4. Nuôi tôm thương phẩm
5. Nuôi cá tra, cá basa
6. Nuôi cá chẽm
7. Nuôi động vật thân mềm
8. Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
9. Sản xuất giống tôm he
10. Sản xuất giống tôm càng xanh
11. Sản xuất giống cá nước ngọt
12. Sản xuất giống và nuôi cá lóc
13. Sản xuất giống và nuôi cá tra, basa
14. Sản xuất giống và nuôi cá chẽm
15. Sản xuất giống và nuôi cá sặc rằn
16. Sản xuất giống và nuôi cá rô đồng
17. Sản xuất giống và nuôi cá rô phi dòng gift
18. Sản xuất giống và nuôi baba
19. Sản xuất giống tôm
20. Chế biến tôm xuất khẩu
21. Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu
22. Chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh xuất khẩu
23. Chế biến nước mấm
24. Chế biến hải sản khô
25. Vận hành máy lạnh
26. Thuyền viên tàu cá
27. Thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ
28. Thuyền trưởng tàu cá hạng năm
29. Thuyền trưởng tàu cá hạng tư
30. Kỹ năng bán hàng
31. Vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá
32. Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
33. Câu vàng cá ngừ đại dương


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỦY SẢN

Địa chỉ: 511 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: 08.3875.0349 - Fax: 08.3875.4004