Thông tư số 08 về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

 

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

 

Tải Thông tư và các mẫu biểu:

(Vui lòng nhấp chuột vào tên văn bản để tải về)

 

http://www.thanhtra.gov.vn

 

Tin bài khác