Thực hiện nghiêm các công tác phòng, chống dịch khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường sau dịp nghỉ lễ

 Thực hiện theo văn bản số 842/TCGDNN-HSSV của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại sau các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại TP.HCM đã tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến trường đối với tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh sinh viên của đơn vị.

Đoàn Thanh niên

 

Tin bài khác