Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai năm 2021

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai đợt tháng 6 năm 2021, cụ thể như sau:

Trường Trung cấp Thủy sản thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2019

Ngành nghề đào tạo: Nuôi trồng thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Chế biến thực phẩm; Kế toán doanh nghiệp. Đối tượng tuyển sinh: người học có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Địa điểm học: Trường Trung cấp Thủy sản, địa chỉ: 511 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP. HCM

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2019

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Trung cấp Thủy sản những ngành sau:
- Kế toán
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)
- Công nghệ chế biến thủy sản

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Trung cấp Thủy sản những ngành sau:
- Kế toán
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Trung học Thủy sản:
- Kế toán
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
- Công nghệ Chế biến thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ thông tin
Đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết 30/04/2016.

Tin bài khác