Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông Đại học từ Cao đẳng, thời gian đào tạo 1,5 năm. Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật nhiệt. Công nghệ thực phẩm.

Tuyển sinh liên thông đại học ngành kế toán năm 2022

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Nông lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông (từ cao đẳng và Đại học ngành khác) ngành Kế toán năm 2022.

Tuyển sinh Đại học liên thông (từ Trung cấp, Cao đẳng và Đai học ngành khác) năm 2022

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang thông báo Tuyển sinh liên thông Đại học (từ Trung cấp, Cao đẳng và Đai học ngành khác) ngành Quản lý đất đai, ngành Quàn lý Tài nguyên và Môi trường năm 2022, phối hợp thu hồ sơ tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Tp.HCM

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai năm 2021

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai đợt tháng 6 năm 2021, cụ thể như sau:

Trường Trung cấp Thủy sản thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2019

Ngành nghề đào tạo: Nuôi trồng thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Chế biến thực phẩm; Kế toán doanh nghiệp. Đối tượng tuyển sinh: người học có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Địa điểm học: Trường Trung cấp Thủy sản, địa chỉ: 511 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP. HCM

Tin bài khác