Thông báo tuyển sinh cao đẳng ngành Khai thác, đánh bắt hải sản

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy Ngành Khai thác, đánh bắt hải sản. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên, hình thức xét tuyển học bạ. Thời gian đào tạo 2,5 năm. Học phí: giảm 50% học phí (còn 1.600.000 đồng/học kỳ)

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2020

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ tại Tp.HCM thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2020 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THPT hoặc tương đương Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy, được liên thông lên trình độ Đại học.
Đặc biệt: Học sinh Tốt nghiệp THPT có điểm trung bình lớp 10,11,12 từ 7,0 trở lên được giảm 50% học phí
Thời gian đào tạo từ: 2,5 - 3,0 năm tùy theo ngành/nghề đào tạo.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2020

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ tại Tp.HCM thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2020 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên hoặc đang học lớp 10, 11, 12. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề.
Thời gian đào tạo từ: 1 - 1,5 năm tùy theo đối tượng và ngành/nghề đào tạo.

Thông báo nghỉ hè Năm học 2019 - 2020 của Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại TP.HCM năm học 2019 - 2020. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh - Sinh viên Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2019 - 2020 như sau:

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ khai giảng liên thông Cao đẳng khóa 1

Ngày 01/7/2020, tại Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí minh đã tổ chức Lễ khai giảng liên thông Cao đẳng khóa 1 năm học 2020-2021 với 5 ngành/nghề gồm: Công nghệ thông tin, Kế toán doanh nghiệp, Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt, Điện công nghiệp và ngành Chế biến thực phẩm.

Tin bài khác