Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông Đại học từ Cao đẳng, thời gian đào tạo 1,5 năm. Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật nhiệt. Công nghệ thực phẩm.

Tuyển sinh liên thông đại học ngành kế toán năm 2022

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Nông lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông (từ cao đẳng và Đại học ngành khác) ngành Kế toán năm 2022.

Phân hiệu Trường CĐ Nông Nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2022

Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2022 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THPT Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy, được liên thông lên trình độ Đại học.
Đặc biệt: Sinh viên học Cao đẳng được giảm 20 - 30% học phí
Thời gian đào tạo từ: 2,5 năm.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2022

Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2022. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THCS. Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Trường có tổ chức học văn hóa phổ thông cho học sinh tốt nghiệp THCS.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Tuyển sinh Đại học liên thông (từ Trung cấp, Cao đẳng và Đai học ngành khác) năm 2022

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang thông báo Tuyển sinh liên thông Đại học (từ Trung cấp, Cao đẳng và Đai học ngành khác) ngành Quản lý đất đai, ngành Quàn lý Tài nguyên và Môi trường năm 2022, phối hợp thu hồ sơ tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Tp.HCM

Tin bài khác