Kế hoạch và thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Trung học Thủy sản

 

Trường Trung học Thủy sản thông báo tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1986 - 2016) ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường trong 30 năm qua. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, đẩy mạnh phong trào "Dạy tốt, học tốt", thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho ngành thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Nhân dịp này trường cũng phát động các hoạt động phong trào để chào mừng lễ kỷ niệm gồm: các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao và phát hành kỷ yếu 30 năm.

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO VÀ KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

 

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

Tin bài khác