Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Từ 1/8, áp dụng tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn chung sau:

- Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp...

- Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ngành.

- Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ; Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Có lý lịch rõ ràng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Thông tin văn bản 03/2018/TT-BLĐTBXH

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Số ký hiệu

03/2018/TT-BLĐTBXH

Tên văn bản

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành

15/06/2018

Loại văn bản

Thông tư

Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

Đào Ngọc Dung 

Bộ trưởng 

Chuyên mục

Dạy nghề  

Tệp đính kèm

03/2018/TT-BLĐTBXH

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin bài khác