Một số văn bản quy định về việc tiếp công dân

1. Quyết định số 269/QĐ-CĐNB ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ về việc ban hành quy chế tiếp công dân

2. Quyết định số 273/QĐ-CĐNB ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ về việc ban hành nội quy tiếp công dân

3. Quyết định số 274/QĐ-CĐNB ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ về việc ban hành quy trình tiếp công dân

4. Quyết định số 275/QĐ-CĐNB ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ về việc ban hành bảng phân công tiếp công dân

5. Quyết định số 276/QĐ-CĐNB ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ về việc ban hành bảng phân công viên chức tiếp công dân năm 2023

6. Các biểu mẫu tiếp công dân

7. Danh sách trích ngang Viên chức tiếp công dân năm 2023

Văn phòng phân hiệu

 

Tin bài khác