Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tin văn bản 08/2017/TT-BLĐTBXH

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Số ký hiệu

08/2017/TT-BLĐTBXH

Tên văn bản

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành

10/03/2017

Loại văn bản

Thông tư

Chuyên mục

Dạy nghề  

Tệp đính kèm

08/2017/TT-BLĐTBXH

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin bài khác