Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm mục đích: Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam,...

Đoàn Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại TP.HCM tổ chức kết nạp đoàn viên 2021

Ngày 22/04/2021, Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại TP.HCM phối hợp với Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức kết nạp đoàn viên mới cho 99 học sinh - sinh viên. Đến tham dự lễ kết nạp, có đồng chí Nguyễn Hữu Trí, Phó bí thư Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và PTNT.    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT