Thông báo cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng năm 2022

Ngày 15/6/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 3828/BNN-TCCB về việc cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng năm 2022 do Bộ Nội vụ tổ chức...

Đại hội Công đoàn Thành viên Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM

Ngày 21/3/2023, Phân hiệu Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Thành viên Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT