Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 15/6/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

Công đoàn Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Phân hiệu tại TP.HCM hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Từ ngày 1/3 đến nay, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Phân hiệu tại TP.HCM trở nên rực rỡ, rộn ràng hơn khi chị em ở các phòng, các khoa mặc áo dài đủ sắc màu, hoa văn đi làm. Tranh thủ sau giờ làm việc, giảng dạy các chị em ra khuôn viên Trường để chụp ảnh kỷ niệm nhằm lan tỏa tinh thần hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài " năm 2021. http://hcm-nbac.edu.vn//lKlilml-lKlyl/TinTuc/__2021/Ttin544-TuanleAodai-1.JPG    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT