Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Ngày 23/6/2015, Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 4969/BNN-TCCB về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị đinh 108/2014/NĐ-CP. 

Trước đó, ngày 14/4/2015, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Xem nội dung các văn bản:
 - Công văn số 4969/BNN-TCCB
 - Nghị định 108/2014/NĐ-CP
 - Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC

(Nhấp vào tên văn bản để xem nội dung)

HC-TC

 

Tin bài khác