Văn phòng phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM

Văn phòng Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM (trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Phòng Tổ chức, Hành chính và Phòng Quản trị đời sống).
Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Phân hiệu:
1. Công tác tổ chức, cán bộ
- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Phân hiệu, nghiên cứu đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Phân hiệu;
-  Phối hợp với các khoa, phòng chức năng lập kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Phân hiệu; đề xuất cử viên chức, người lao động đi học tập các lớp chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, thực tập sinh, cao học, nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước đúng quy định;
- Lập kế hoạch nhu cầu biên chế hàng năm, trình Giám đốc phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị;
- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, chuẩn bị văn bản để Giám đốc ký các hợp đồng lao động;
- Tham mưu về nhân sự để Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm các chức vụ;
- Tham mưu cho Giám đốc về đánh giá viên chức, người lao động hàng năm, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, đi học tập, đào tạo ở trong và ngoài nước;
- Quản lý hồ sơ, lý lịch viên chức và người lao động trong Phân hiệu;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở trong và ngoài Phân hiệu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho người lao động; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ không hưởng lương, nghỉ thai sản, thôi việc, trợ cấp... theo chế độ hiện hành;
- Chủ trì tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định.
2. Công tác hành chính
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại;
- Phục vụ phòng khách, phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc;
- Quản lý, điều hành ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo Phân hiệu và các đơn vị theo quy định;
- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho viên chức, người lao động được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Phân hiệu;
- Tổ chức lễ tân đối với khách đến làm việc; phục vụ các cuộc họp, hội nghị; tổ chức công tác đối ngoại của Giám đốc và Phó giám đốc với các cơ quan, địa phương;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Phân hiệu; lập báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học của Phân hiệu và nhiệm kỳ công tác của Giám đốc... theo yêu cầu của Giám đốc và cấp trên;
-  Lập, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi, đôn đốc thực hiện lịch công tác tháng của Phân hiệu;
- Thực hiện công tác tiếp dân.
3. Công tác quản trị đời sống
- Chủ trì xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn mua sắm, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, sửa chữa các công trình và vật kiến trúc phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Phân hiệu;
- Quản lý tài sản của Phân hiệu: phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm kê định kỳ, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, máy móc và tài sản ở các đơn vị; lập kế hoạch sửa chữa;
- Thanh lý tài sản theo quy định;
- Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, công trình và vật kiến trúc (nhà cửa, sân bãi, đường giao thông nội bộ, vườn hoa, cây xanh...) thuộc phạm vi Phân hiệu quản lý, đảm bảo sự an toàn về địa giới theo các quy định hiện hành;
- Tổ chức thực hiện và quản lý vệ sinh môi trường trong khuôn viên Phân hiệu;
- Quản lý sử dụng hệ thống điện, nước, lắp đặt và sử dụng hệ thống thông tin như điện thoại, mạng Internet... phục vụ công tác đào tạo và sinh hoạt; theo dõi và thông báo chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại cho các đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới;
- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, thương thảo hợp đồng, giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình theo đúng hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ đấu thầu;
- Phối hợp với phòng Tài chính, Kế toán quản lý vốn, thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán công trình theo quy định hiện hành;
- Quản lý hồ sơ đất đai, hồ sơ xây dựng cơ bản, chống xuống cấp các công trình trong thời gian quy định;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ an ninh và trật tự trong Phân hiệu.
4. Soạn thảo các văn bản về tổ chức, hành chính, quản trị trình Giám đốc ký ban hành.
5. Quản lý nhân sự, tài sản, tài liệu của Văn phòng Phân hiệu theo sự phân cấp của Giám đốc.
6.     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG PHÂN HIỆU

 

TT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Vị trí công việc
1
Lê Tiến Dũng
Kỹ sư Thủy sản
Chánh văn phòng
2
Bùi Văn Quyền
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Phó Chánh văn phòng
3
Nguyễn Thị Nhung
Cử nhân Hành chính học
Lao động, tiền lương
4
Trần Phan Hoàng Minh
Kỹ sư KT công nghệ nhiệt lạnh
Kỹ thuật viên
5
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Cao đẳng Điều dưỡng
Y tế học đường
6
Ngô Huỳnh Diệu Anh
Cử nhân sư phạm Văn
Văn thư
7
Bùi Thế Nam
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
8
Nguyễn Minh Nhật
Cử nhân Quản trị nhân lực
Hành chính, quản trị
9
Huỳnh Tấn Phúc
 
Bảo vệ
10
Nguyễn Tấn Tài
 
Bảo vệ
11
Võ Đào Văn Hồng Minh
 
Lái xe
12
Tạ Thị Minh Phúc
 
Phục vụ
13
Nguyễn Thị Hoa
 
Phục vụ
 
 
 

 

Văn phòng Phân hiệu

 

Tin bài khác