Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2012

Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản thông báo: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh Trường được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 AL (nhằm ngày 31/3/2012). Do lễ trùng ngày thứ bảy nên CBGVCNV và học sinh được nghỉ thứ bảy (ngày 31/3/2012) và thứ hai (ngày 02/4/2012)
....

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Căn cứ Công văn số 9197/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản thông báo...