Về việc đăng kí thi lại tốt nghiệp văn hóa

Đề nghị học sinh khóa 28 hệ 2 năm, khóa 28 hệ 3 năm, khóa 27, khóa 26 hệ 3 năm chưa hoàn thành tốt nghiệp đến phòng đào tạo để đăng kí thi lại tốt nghiệp từ ngày 23/9 đến hết ngày 27/9/2013./.

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp khóa 28 hệ 2 năm 3 tháng và khóa 29 hệ 3 năm

Cơ điện: PTH Điện lạnh
Nuôi trồng: PTN Vi sinh
Chế biến: PTN Hóa
Điện CN: PTH TB Điện
Kế toán: phòng A7
Tin học: phòng máy

Danh sách Sinh viên thi TOIEC ngày 08/9/2013

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia kỳ thi TOIEC ngày 08/9/2013 tại trường Trung học Thủy sản - Địa chỉ: 511 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh.

Lịch thi Tốt nghiệp và Danh sách dự thi Lớp SG10NL năm 201306/7/2013
7h30: Cơ sở ngành nhiệt lạnh
13h30: Chuyên ngành nhiệt lạnh

07/7/2013
7h30: Lý luận Mac –Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 - Lớp SG11DN và lớp SG11NL
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 của Trường Trung học Thủy sản
Các lớp:
- SG11DN
- SG11NL

Lưu ý:
- Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viện hoặc CMND mới được dự thi.

Tin bài khác