Lịch thi Tốt nghiệp và Danh sách dự thi Lớp SG10NL năm 201306/7/2013
7h30: Cơ sở ngành nhiệt lạnh
13h30: Chuyên ngành nhiệt lạnh

07/7/2013
7h30: Lý luận Mac –Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 - Lớp SG11DN và lớp SG11NL
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 của Trường Trung học Thủy sản
Các lớp:
- SG11DN
- SG11NL

Lưu ý:
- Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viện hoặc CMND mới được dự thi.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 - Lớp SG10CB và lớp SG10NL

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 của Trường Trung học Thủy sản
Các lớp:
- SG10CB
- SG10NL

Lưu ý:
- Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viện hoặc CMND mới được dự thi.

Lễ Khai giảng năm học 2012-2013 và Tổng kết phát bằng Tốt nghiệp Khóa 27

Lúc 8h30 ngày 16/11/2012, tại Hội trường chính Trường Trung học Thủy sản đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2012-2013 và Tổng kết phát bằng Tốt nghiệp cho các lớp TCCN khóa 2010-2012.

Kế hoạch Đào tạo trường Trung học Thủy sản - Năm học 2012-2013

Xem Kế hoạch Đào tạo trường Trung học Thủy sản - Năm học 2012-2013
(Tập tin PDF).

Tin bài khác