Đoàn Thanh niên Phân hiệu tổ chức cho Đoàn viên, Thanh niên, HSSV xem trực tiếp khai mạc Đại hội Đảng XIII

Thực hiện theo Thông báo số 90-TB/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn khối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tổ chức tiếp sóng trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Của Đảng Cộng sản Việt Nam đến đoàn viên, thanh niên thuộc phân hiệu, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp sóng trực tiếp Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Đoàn Thanh niên

 

Tin bài khác