Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Đại hội Công chức viên chức

Ngày 29/01/2021, Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM đã tổ chức Đại hội Công chức viên chức. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua một số quy chế, quy định về các hoạt động của Trường. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Đồng chí Trần Thị Thu Bình, Pháo giám đốc Phân hiệu đọc báo cáo tổng kết năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Huyền, Hiệu trưởng nhà Trường, kiêm giám đốc Phân hiệu phát biểu tại Đại hội

 

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 ra mắt trước Đại hội

 

Thông qua nghị quyết hội nghị

Văn phòng phân hiệu

 

Tin bài khác