Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HS-SV năm học 2020 - 2021 tại Phân hiệu

Ngày 28/01/2021, Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM đã tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HS-SV khóa 37, năm học 2020 - 2021. Đây là hoạt động chính trị thường niên của Trường với những nội dung như sau:

 - Văn hóa ứng xử trong trường học - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh;

 - Công tác Đoàn, hội, phong trào thanh niên;

 - Công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm;

 - Các nội dung về Luật Giáo dục, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật dạy nghề, Quy chế đào tạo; chương trình, kế hoạch năm học

 - Quy chế công tác HS-SV, hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HS-SV, một số thủ tục, hồ sơ liên quan đến HS-SV

 - Công tác y tế Trường học, sức khỏe học đường, Quy định về Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn

 - Phổ biến Luật giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng và các quy định về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trên Internet. mạng xã hội.

 - Phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh

 - Luật phòng chống HIV/ADIS, ma túy, các tệ nạn xã hội; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, bạo lực học đường. 

 

Tú Tiền

 

Tin bài khác