Thông báo tuyển dụng của Công Ty TNHH Grow Health

Công Ty TNHH Grow Health được sự tín nhiệm, tin dùng bởi kiến thức, các giải pháp kỹ thuật tối ưu, chất lượng sản phẩm vượt trội với giá thành cạnh tranh. Thế mạnh về các sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm giải độc, khoáng, diệt khuẩn và ưu tiên hàng đầu về các sản phẩm về xử lý môi trường cải tạo nguồn nước. Nay thông báo tuyển dụng như sau:

Tú Tiền

 

Tin bài khác