Lễ tốt nghiệp Khóa 35 và Bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp 2020

Ngày 16/7/2020, tại Hội trường Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh Khóa 35 và Bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Nhân dịp này, nhiều học sinh đạt thành tích học tập khá giỏi của Khóa 35 và khóa 36 trong năm học 2019 - 2020 được tuyên dương và khen thưởng.

Tú Tiền

 

Tin bài khác