Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020 của Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ tại TP.HCM

Ngày 11/6/2020, Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học, báo cáo hoạt động công đoàn; bên cạnh đó Hội nghị cũng đã thảo luận góp ý nhiều văn bản liên quan đến hoạt động của Phân hiệu. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã bỏ phiếu biểu quyết kéo dài nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị công chức, viên chức năm 2020:

Bà Trần Thị Thu Bình - Phó Hiệu trưởng - Phó Giám đốc Phân hiệu đọc Báo cáo tổng kết năm học

 

 

Ông Trần Văn Tám - Phó Hiệu trưởng - Phó Giám đốc Phân hiệu - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu đọc Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trong năm qua.

 

Đoàn chủ tịch

 

Ông Lê Tiến Dũng - Chánh Văn phòng phân hiệu - Tổng hợp các ý kiến góp ý các văn bản trước Hội nghị

 

Bà Lương Thị Kim Thoa - Giảng viên Khoa Cơ điện lạnh - Máy tàu đọc báo cáo tham luận

 

Ông Nguyễn Tiến Huyền - Hiệu Trưởng - Giám đốc phân hiệu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tú Tiền

 

Tin bài khác