Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động cho học sinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019

 I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

- Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019

- Tạo sân chơi lành mạnh cho các em học tập, vui chơi giải trí.

- Duy trì và phát triển phong trào Đoàn

2. Yêu cầu

Tất cả học sinh Trường Trung cấp Thủy sản tham gia.

II. Nội dung chương trình:

STT

TRÒ CHƠI

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

1

Bóng chuyền

Đấu loại trực tiếp

16h30 ngày 14/11/2019

2

Cầu lông

Đôi Nam Nữ

08h30 ngày 17/11/2019

3

Kéo co

Đội 10 người (05 nam, 05 nữ)

16h30 ngày 14/11/2019

4

Ngậm muỗng chuyền chanh

16h30 ngày 18/11/2019

5

Đá cầu đôi

Đôi Nam Nữ

9h00 và 14h45 ngày 7,8/11 và 15,16/11/2019

III. Tổ chức – Tiến độ thực hiện

1. Tổ chức: Ban tổ chức gồm các đồng chí sau:

+ Đ/c Võ Thị Hồng Vân : Bí Thư Đoàn Trường

+ Đ/c Lê Thái Tú Tiền: Phó Bí thư Đoàn Trường

+ Đ/c Bùi Văn Quyền : UVTV Đoàn Trường

+ Đ/c Nguyễn Thị Yến Lan: UVBCH Đoàn Trường

+ Đ/c Ngô Huỳnh Diệu Anh: UVBCH Đoàn Trường

+ Đ/c Nguyễn Thanh Hiền: UVBCH Đoàn Trường

+ Các đồng chí trong chi đoàn Giáo viên.

2. Tiến độ thực hiện

- Ngày 01/11/2019: Họp triển khai kế hoạch

- Ngày 02/11/2019 đến  06/11/2019: Đoàn trường nhận danh sách các chi đoàn tham gia vào các chương trình thi. (Danh sách nộp về cho Đ/c Vân Bí thư Đoàn Trường)

Đoàn Thanh niên

 

Tin bài khác