Hội Nghị Ký Kết Giao Ước Thi Đua Năm Học 2019-2020

Ngày 24/10/2019, tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã diễn ra Hội nghị kết giao ước thi đua của Khối số 3- Khối thi đua các Trường Cao đẳng và Trung cấp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2019- 2020. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị diễn ra với sự có mặt đông đủ của các lãnh đạo đại diện 11 Trường thuộc Khối thi đua số 3 - trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Tin bài khác