Đại hội Công nhân viên chức Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM

Ngày 29/12/2022, Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chưc Đại hội Công nhân viên chức năm 2022. Đại hội đã nghe báo cáo công tác của năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 cũng như các phương án tự chủ tài chính của Phân hiệu trong những năm tới.

Cô Trần Thị Thu Bình, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Phân hiệu báo cáo công tác năm 2022

Thầy Nguyễn Tiến Huyền, Hiệu trưởng Nhà trường, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng kiêm giám đốc Phân hiệu phát biểu tại hội nghị

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024

Khen thưởng năm học 2022 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tú Tiền

 

Tin bài khác