Chi bộ Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 10/03/2021, Chi bộ Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Ngô Huỳnh Diệu Anh. Quần chúng Ngô Huỳnh Diệu Anh là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại TP.HCM, trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Ma Kiên Ích - Phó bí thư chi bộ phát biểu tại lễ kết nạp Đảng

 

Quần chúng Ngô Huỳnh Diệu Anh đọc tuyên thệ trong lễ kết nạp

 

Đồng chí Trần Thị Thu Bình - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng

 

Đảng viên chi bộ chục ảnh lưu niệm sau lễ kết nạp Đảng

Chi bộ

 

Tin bài khác