Một số văn bản quy định về việc tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Công đoàn Phân hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ tại Tp.HCM tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Nhằm thực hiện mục tiêu chăm lo phát triển cho thanh thiếu niên, thanh thiếu nhi. Ngày 31/5/2024 được sự đồng ý của Cấp ủy và Ban Giám đốc Phân hiệu; Đoàn thanh niên cơ sở Phân hiệu và Công đoàn Phân hiệu đã phối hợp tổ chức “Họp mặt Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6”.

    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT