Một số văn bản quy định về việc tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024 CÙNG LỮ ĐOÀN 596

Tối ngày 4/3/2024 Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ TPHCM đã tham dự Lễ phát động tháng Thanh niên năm 2024 cùng Lữ đoàn 596, chứng kiến nghi thức ký giao ước thi đua và giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn.

    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT