Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các Trường THCS trên địa bàn Huyện Bình Chánh

Thực hiện kế hoạch tư vấn - hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2020 và định hướng cho học sinh các hướng đi sau tốt nghiệp THCS, Trung tâm GDNN và GDTX huyện Bình Chánh đã tổ chức tư vấn phân luồng cho các đối tượng là phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đi học nghề. Chương trình diễn ra tại các Trường THCS trên địa bàn huyện trong các ngày 30,  31 tháng 5 năm 2020. Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ Phân hiệu TP.HCM cũng đã phối hợp tham gia cũng như hỗ trợ chương trình tư vấn cho học sinh có nguyện vọng đăng ký học tại trường. 


Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 
 
 
 
 
 
 

Tú Tiền

 

Tin bài khác