Lễ công bố Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ tại TP.HCM

Ngày 4/3/2020, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ đã long trọng tổ chức Lễ công bố Phân hiệu của Trường tại TP.HCM. Trường vinh dự đón tiếp:

 - Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

 - Ông Ngô Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

 - Ông Nguyễn Song Thao, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

 - Đại diện lãnh đạo các trường trực thuộc bộ, quý vị khách quý là đại diện các cơ quan ban ngành của địa phương

Văn phòng Phân hiệu

 

Tin bài khác